.: Infuha.Ru - Стало быть полезная информация.

Внимательно
При использовании материалов с сайта ссылка обязательна.

Класифікація програмного забезпечення комп’ютера. Взаємодія апаратного та програмного забезпечення комп’ютера.Класифікація програмного забезпечення комп’ютера. Взаємодія апаратного та програмного забезпечення комп’ютера.

 

Відповідно до принципу програмного керування будь-який комп'ютер можна розглядати як сукупність апаратної (або технічної) і програмної частин.

На цей момент виділяють три види програмних продуктів:

системне, або загальне, ПО;

пакети прикладних програм (ППП);

інструментарій технології програмування.

Системне програмне забезпечення.

Це сукупність програм для забезпечення роботи комп'ютера й мереж ЕОМ. Системні програмні засоби призначені для забезпечення діяльності прикладних програмних систем.

Даний клас програмного забезпечення ділиться на наступні види: базове ПО, що містить операційні системи (ОС) і операційні оболонки; сервісне ПО, або утиліти. Містить програми діагностики працездатності комп'ютера, антивірусні програми, програми обслуговування дисків, програми архівування даних, програми обслуговування мереж.

Операційні системи використаються для керування виконанням користувальницьких програм, планування й керування обчислювальними й іншими ресурсами ЕОМ. Це комплекс програм і даних, призначених для збільшення пропускної здатності ЕОМ, розширення сфери її застосування, автоматизації підготовки прикладних програм до виконання. ОС є обов'язкової складової ПО будь-якого комп'ютера, без чого він перетворюється в купу металу, пластику й електроніки.

Операційні системи є основними системними програмними комплексами, які виконують наступні функції:

тестування працездатності обчислювальної системи і її налагодження при початковому включенні;

забезпечення синхронної і ефективної взаємодії всіх апаратних і програмних компонентів обчислювальної системи в процесі її функціонування;

забезпечення ефективної взаємодії користувача з обчислювальною системою.

Найбільш популярними ОС для комп'ютерів класу IBM PC є ОС сімейства Windows'xx і MS DOS. Причому ці ОС не є взаємовиключними: вони взаємодіють у процесі функціонування комп'ютера й MS DOS, як правило, убудована в ОС Windows'xx. Мережна ОС не має фундаментальних відмінностей від ОС автономного комп'ютера. Її відмітною рисою є розвинені засоби захисту від несанкціонованого доступу, що застосовують, зокрема, ідеї криптографічного кодування, розглянуті раніше.

Операційні оболонки - це спеціальні програми, призначені для полегшення спілкування користувача з командами ОС. Мають текстовий і графічний варіанти інтерфейсу кінцевого користувача. Прикладами є Norton Commander (NC) для ОС MS DOS, Far для ОС Windows'xx. У даний момент, коли операційні системи обкладають високорозвиненим графічним інтерфейсом (іконки Windows і т.п.) і мають убудовані дуже зручні засоби для виконання системних операцій, наявність операційних оболонок скоріше данина традиції, чим необхідність.

Пакети прикладних програм (Прикладне програмне забезпечення).

Це комплекс взаємозалежних програм для рішення завдань певного класу. Прикладне програмне забезпечення призначене для користувачів, що звичайно не створюють своїх програм, а лише використовують програмні засоби для вирішення певних задач. На відміну від програмістів, таких користувачів називають “кінцевими“. Вважається, що саме вони і є справжніми споживачами тої інформації, що зосереджена в пам’яті комп’ютера або може генеруватися в процесі роботи прикладних програм. При спілкуванні з прикладною системою користувачу іноді доводиться виконувати деякі прості операції - вводити числа і тексти, переглядати дані, виводити графіки і малюнки на екран дисплея і на зовнішні пристрої та інше. Прикладні програмні засоби будуються таким чином, щоб створити користувачу максимальний комфорт при виконанні дій і при цьому не вимагати від нього надмірно великих навиків і спеціальних знань, що не відносяться безпосередньо до його фахових інтересів.

Виділяються наступні види ППП:

проблемно-орієнтовані. Використаються для тих проблемних областей, у яких можлива типізація функцій керування, структур даних і алгоритмів обробки. Наприклад, це ППП автоматизації бухгалтерського обліку, фінансової діяльності, керування персоналом і т.д.;

автоматизації проектування (або САПР). Використаються в роботі конструкторів і технологів, пов'язаних з розробкою креслень, схем, діаграм;

загального призначення. Підтримують комп'ютерні технології кінцевих користувачів і включають текстові й табличні процесори, графічні редактори, системи керування базами даних (СУБД);

офісні. Забезпечують організаційне керування діяльністю офісу. Включають органайзеры (записні й телефонні книжки, календарі, презентації й т.д.), засобу розпізнавання тексту;

настільні видавничі системи - більш функціонально потужні текстові процесори;

системи штучного інтелекту. Використають у роботі деякі принципи обробки інформації, властиві людині. Включають інформаційні системи, що підтримують діалог природною мовою; експертні системи, що дозволяють давати рекомендації користувачеві в різних ситуаціях; інтелектуальні пакети прикладних програм, що дозволяють вирішувати прикладні завдання без програмування.

Інструментарій технології програмування.

Це сукупність програм, що забезпечують технологію розробки, налагодження й впровадження програмних продуктів.

Інструментарій технології програмування ділиться на два більших класи інструментальних засобів: для створення окремих додатків (програм) і для створення інформаційних систем і технологій.

Засоби для створення окремих додатків включають локальні засоби (мови програмування, системи програмування, інструментальні середовища користувача) і інтегровані середовища розробки програм, основне призначення яких - підвищення продуктивності праці програмістів за рахунок автоматизації створення кодів програм, що забезпечують інтерфейс користувача графічного типу, а також автоматизації розробки запитів і звітів (наприклад, Delphi).

У свою чергу мови програмування діляться на наступні види:

операторні. Використаються для кодування алгоритмів, а тому також називаються алгоритмічними. Мають у складі:

машинно-залежні (асемблер). Застосовуються для написання програм, що явно використають специфіку конкретних апаратур. Кожний комп'ютер має таку систему програмування, що виготовляється й поставляється фірмою-виготовлювачем разом з комп'ютером;

машинно-орієнтовані (мова С). Поєднує ідеї асемблера й алгоритмічної мови. Програми компактні й працюють дуже швидко.

універсальні (Турбо-Паскаль, Бэйсик). Наближені максимально, наскільки це можливо, до природної англійської мови: назва кожної команди - англійське слово;

функціональні. Застосовуються, як правило, для машинного моделювання тієї або іншої проблематики. Мають у складі:

проблемно-орієнтовані (GPSS). Моделюють систему за допомогою послідовності подій. Застосовуються, зокрема, при проектуванні обчислювальних комплексів;

об'єктно-орієнтовані (Форт). Мають убудовані засоби для моделювання нових об'єктів програмування;

логіко-орієнтовані (Prolog). Окремо описуються правила предметної області, по яких потім виводяться нові факти.

Інструментальне середовище користувача - це спеціальні програмні засоби, убудовані в ППП:

бібліотеки функцій, процедур, об'єктів і методів обробки;

макрокоманди;

програмні модулі-вставки;

конструктори екранних форм і звітів;

мови запитів високого рівня.

 

Опубликовано:15 Декабрь, 2012 20:52, Просмотров:2607, Печать
 
В этом разделе:
15 Декабрь, 2012
Аудіосистема ПК.
Пользователь
Имя
Пароль
© 2014 www.infuha.ru |
Рейтинг@Mail.ru При использовании материалов ссылка на сайт обязательна!
Все материалы опубликованы в том виде в котором они к нам попали, возможно они были кем-то изменены, а может даже неоднократно, возможны ошибки, неточности и т.п.
Администрация сайта не является авторами материалов, мы лишь собрали Для Вас всё в одном месте.
[ PG.t : 0.03 | DB.q : 8 | DB.t : 0.00 ]